Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • suzieq
 • ra-tm-an
 • adzix69
 • misza
 • LittleJack
 • RecklessKid
 • MrsDarkness
 • fosgen
 • malinowykisiel
 • Magnolia11
 • gjfegjoeijge
 • hydrosphere
 • Americanlover
 • marcuu
 • adaamanth
 • kasjencja
 • halucynowa
 • TheTonightShow
 • qb
 • makswilczur
 • darkcandy
 • STYLTE
 • puszka
 • crazyassshit
 • MinaRosa
 • MyBlackWings
 • masterofpuppets
 • mastema
 • Jerusalem
 • Evowe
 • effodienssepulcrum
 • szydera
 • jeauvlaur
 • chcemisiesikac
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

3224 9d14 500
Idę w dół.
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
2389 ad8d 500
Reposted fromtfu tfu viaconcarne concarne
4214 9ed9 500

mostlyitaly:

Window view on Bologna (Emilia-Romagna, Italy) by Marco Wei

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakatastrofo katastrofo
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakatastrofo katastrofo
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viakatastrofo katastrofo
2356 a13e 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
1338 dc4f
Reposted frompSkywalker pSkywalker viakatastrofo katastrofo
9064 5dc0
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viakatastrofo katastrofo
2867 1d3e 500
those damn millennials
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakatastrofo katastrofo
Reposted fromgket gket viakatastrofo katastrofo
1242 f71b 500
6585 0e57 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaseleneskin seleneskin
1654 766a 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie vialaparisienne laparisienne
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl