Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • suzieq
 • ra-tm-an
 • adzix69
 • misza
 • LittleJack
 • RecklessKid
 • MrsDarkness
 • fosgen
 • malinowykisiel
 • Magnolia11
 • gjfegjoeijge
 • hydrosphere
 • Americanlover
 • marcuu
 • adaamanth
 • kasjencja
 • halucynowa
 • TheTonightShow
 • qb
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • darkcandy
 • wanderlustgirl
 • puszka
 • crazyassshit
 • MinaRosa
 • MyBlackWings
 • masterofpuppets
 • mastema
 • Jerusalem
 • Evowe
 • effodienssepulcrum
 • szydera
 • jeauvlaur
 • chcemisiesikac
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

2836 99e9 500
Reposted fromluksfer luksfer viapredictableannie predictableannie
9920 470a
5507 e35f
Reposted fromtgs tgs viakrolfasolek krolfasolek

December 05 2017

3675 0169 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
6262 e171

urnotpizza:

🌚

Reposted fromdivi divi viaseasons seasons
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaLuukka Luukka
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi viapompompom pompompom
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viacholera cholera
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viacholera cholera
6689 deb8
Reposted fromGIFer GIFer viahavingdreams havingdreams

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
4054 4f3f 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
Reposted frombiru biru viablaxkseoul blaxkseoul
5931 8a97 500
 Hubert, nie zachowuj się jak cham. Przeproś panią - powiedziałem.
- Ale to tylko kelnerka - prychnął. - Na dodatek gówniana kelnerka, które nie wie, co sprzedaje.
- Och, szanowny panie, nie jest sprawą mężczyzny uczyć kobietę, czy coś robi dobrze, czy źle. Mężczyzna ma ją szanować. Mężczyźni mieliby raj na ziemi, gdyby tylko zaczęli szanować kobiety - powiedział i poprawił muszkę.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatulele tulele
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl